Triển lãm Đổi mới Sản xuất và Kỹ thuật Chính xác Quốc tế lần thứ 19 MTA HCMC 2023 Thành Công Tốt Đẹp

Triển lãm Đổi mới Sản xuất và Kỹ thuật Chính xác Quốc tế lần thứ 19 MTA HCMC 2023 Thành Công Tốt Đẹp

10/07/2023

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ to lớn của khách hàng và khách tham quan

đã giúp chúng tôi có một buổi triển lãm thành công!

Thank you for visiting!

(+84) 0274 6512 472