Triển lãm tại Đài Loan

Triển lãm tại Đài Loan

14/12/2021

FCT Group đã tham gia nhiều triển lãm tại Trung Quốc và Đài Loan, giao lưu trực tiếp và cung cấp thông tin sản phẩm và kỹ thuật gia công mới nhất với khách hàng

(+84) 0274 6512 472