Lễ ký kết hợp tác đầu tư cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây – Tiền Giang

Lễ ký kết hợp tác đầu tư cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây – Tiền Giang

14/12/2021

Hợp tác đầu tư xây dựng các công trình năng lượng tái tạo, điện gió, điện năng lượng mặt trời tại dự án cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây – Tiền Giang

(+84) 0274 6512 472