Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 18 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 18 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại

24/03/2022

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 18 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại sắp diễn ra!!

Thời gian: Ngày 6 ~ 9 tháng 7 năm 2022       

Giờ : 8:00 AM- 5:00 PM

Địa điểm: 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Gian hàng: AK4-1 

(+84) 0274 6512 472