Chứng Nhận Công Trình Xanh LEED Của Hoa Kỳ

Chứng Nhận Công Trình Xanh LEED Của Hoa Kỳ

LEED là một giấy chứng nhận công trình xanh được cấp bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council), có Bốn cấp độ : Certified, Silver, Gold, và Platinum, có thể áp dụng đối với các tòa nhà xây dựng mới, các tòa nhà hiện có và thiết kế nội thất. Các tòa nhà được chứng nhận LEED mang lại lợi ích to lớn trong việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu carbon, chất lượng môi trường trong nhà và giảm các tác động tiêu cực đến môi trường.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo www.sunnymarket.com.vn

 

Từ khóa:Sản phẩm năng lượng xanh

    (+84) 0274 6512 472